ברוך שובך

באבו בשרים על האש

באבו אשקלון בשרים על האש